Czy w wyniku usuwania oleju w sposób grawitacyjny poprzez spuszczenie do misy olejowej odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gospodarstwa (sp. z o.o.) wytwarzane są odpady, w tym również niebezpieczne. Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ciągu roku przekracza 1 Mg. Do odpadów tych zalicza się m.in. oleje wymieniane w pojazdach i maszynach, filtry olejowe, czyściwo, opakowania po preparatach niebezpiecznych. Oleje usuwane są w sposób grawitacyjny poprzez spuszczenie do misy olejowej. Warsztat naprawczy funkcjonujący na terenie gospodarstwa nie jest wyposażony w wysysarki oleju, zlewarki, podnośniki, itd. Używane są tylko podstawowe narzędzia.

Czy w przedstawionej sytuacji odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji i należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access