W jakiej pozycji aktywów bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać pozycję z bilansu spółki komunalnej Nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej pozycji aktywów bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego należy wykazać pozycję z bilansu spółki komunalnej wykazywanej w jej bilansie w pozycji A Aktywa trwałe IV Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access