Questions and answers

W jaki sposób ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży znaku towarowego wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług na rzecz sądów oraz prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym roku podatkowym podatnik rozliczający się metodą kasową powinien zaksięgować fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kobieta ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć termin okresowego szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Po upływie jakiego czasu, pracodawca nie może przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druku N-9?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po uzyskaniu przez pracownika obsługującego wózek jezdniowy, uprawnień SEP należy powtórzyć badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje dieta, w przypadku gdy miał zapewniony posiłek w samolocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przekazując do ZUS informację o przychodzie zatrudnionego rencisty należy wykazać cały przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy w ocenie ryzyka zawodowego należy opisać przekroczenia dopuszczalnych natężeń hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy gmina może domagać się od osoby obdarowanej partycypowania w kosztach utrzymania wujka w dps?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy zastępca dyrektora pełniący dyżur w święta może otrzymać wynagrodzenie za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy zamawiający może zamieścić w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2014 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy udzielić urlopu wypoczynkowego gdy jest to pierwsza praca pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co powinien zrobić właściciel, aby pozostawić las naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy agent ubezpieczeniowy może wystawić brokerowi fakturę VAT ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy data odbioru leasingowanego pojazdu ma wpływ na moment zaliczenia w koszty leasingowych opłat wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 23% do sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy multiagent może wystawić spółce brokerskiej fakturę VAT ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielka, która przeszła na świadczenie kompensacyjne ma prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku ze zniszczeniem samochodu osobowego w wypadku stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy użyczenie nieruchomości implikuje obowiązki podatkowe dla użyczającego oraz biorącego w użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wynajem maszyn może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zasadne jest uznanie posiłku za pomoc rzeczową z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Gdzie powinien opodatkować się podatnik pracujący w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć wojewoda, który rozpatruje sprawę wniosku o odwołanie PINB oraz odmowy starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jakie przerwy należą się pracownikowi - kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT przy nabyciu samochodu Fiat Ducato wersji do adaptacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać instalacja wentylacyjna wyciągowa pyłów wybuchowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki rodzaj sortowania powinniśmy wybierać do wydruku rejestrów pod deklarację VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ma podpisać umowę osoba niepiśmienna (analfabeta)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Solański Jakub | Aktualne

Jak określić kiedy powstaje przychód, jeśli wysyłka towaru nastąpiła po otrzymaniu należności za towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinno wyglądać księgowanie wynagrodzeni płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę za wynajem powierzchni magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy obciążyć zagranicznego kontrahenta kosztami zakupu gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy do faktury z 2011 r. mogę zrobić korektę w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor może udzielić pracownikowi obsługi urlopu bezpłatnego na okres 5-ciu lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przy najmie prywatnym można ująć w kosztach podatkowych odpis amortyzacyjny za cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy udostępnienie telefonów służbowych pracownikom oraz zleceniobiorcom podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy w budynku gospodarczym można zaprojektować łazienkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2014 r., Sokołowska Marianna | Aktualne