Czy usunięcie krzewów z ogrodów działkowych wymaga uzyskania zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usunięcie krzewów z ogrodów działkowych wymaga uzyskania zezwolenia?

Czy ma tu zastosowanie art. 83f ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX