Questions and answers

Jak należy wycenić fakturę za import usług, gdy usługa była wykonana w maju, a faktura wystawiona w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy za 3 dni miesiąca czerwca powinna być wypłacona średnia z godzin ponadwymiarowych i doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury dot. najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty PIT-36 w związku z brakiem zapłaty za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy powinien zastosować pracodawca wobec operatora koparki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy VAT z paragonu dotyczącego parkowania podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie towarów od niemieckiego przedstawiciela fiskalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymanie darowizny przez osobę fizyczną od osoby prawnej podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy właścicielowi firmy transportowej przysługuje zwrot VAT zapłaconego w cenie zakupionych części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym kraju spółka powinna rozliczyć transakcję WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi 2 dni urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakim systemie czasu pracy można zatrudnić organistę kościelnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży rurek z bitą śmietaną sprzedawanych w punkcie gastronomicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi świadczone poza granicami kraju należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować przy sprzedaży opracowania katalogu wraz z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do sporządzenia protokołu powypadkowego wymagana jest notatka służb, które zjawiły się na miejscu zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy zakup laptopów oraz tabletów zamawiający powinien potraktować jako jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy podatnik może nie ujmować faktur w księgach, skoro udokumentowane transakcje są neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować do zaliczek, jeśli nie został dotrzymany termin wywozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przepisy nakazują ściśle realizować zakres działalności określony w zgłoszeniu do ewidencji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać wyceny nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę ostrzenia łańcucha do maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób można znieść współwłasność budynku, jeżeli nie jest możliwy jego fizyczny podział?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę WDT przed dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać sprzedaż WDT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika dobrowolną składkę na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe między wartością z faktury leasingu finansowego a notami księgowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy zaliczka otrzymana na poczet wykonania usługi jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż starych środków trwałych należy opodatkować 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć opisany system nagłaśniający i jaką zastosować stawkę amortyzacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy na roboty niewymagające zgłoszenia, niezbędna jest dokumentacja budowlana do ogłoszenia przetargu nieograniczonego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dla przebudowy drogi o długości powyżej 1 km wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ nadzoru budowlanego, jeśli inwestor nie rozebrał obiektu tymczasowego postawionego na czas budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż części budynku kupionego w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym w placówce feryjnej należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenie WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy po przepracowaniu 1 miesiąca pracy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć dokonany w Szwecji zakup materiałów do wykonywanych w Danii instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy rodzic może nagrywać rozmowę z pracownikiem podczas diagnozy dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zastosowanie na fakturze podziału na czynsz wynajmu i koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką datę rozwiązania stosunku pracy z nauczycilem należy wpisać na świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie przepisy regulują dopuszczalną odległość lokalizowania żywopłotu oraz drzew od strony drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na rzecz polskich ambasad w innych państwach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne