Questions and answers

Czy objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym zwalnia podatnika z obowiązku korekty odliczonej kwoty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji CIT-8 przychody i koszty z innej działalności niż rolnicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy przysługuje podatnikowi zwolnienie z podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy prawo dopuszcza zmianę kwalifikacji prawnej podstawy przyjęcia do szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w lombardzie występuje obowiązek opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy mąż może sprzedać, żonie (na fakturę), samochód zakupiony na swoją działalność (VAT był odliczony)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są wymagane dokumenty do dokonania odprawy eksportowej z Polski do Norwegii w imieniu kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe oraz hotelarskie są objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy darowizna podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy finansowany przez pracodawcę pakiet SPA dla pracownika będzie podlegał opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy organ powinien uchylić decyzję przyznającą osobie świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jakich dokumentów pracodawca powinien wymagać od pracownika, aby udokumentować wydatek z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy refakturze kosztów noclegów i konsumpcji na firmę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy samorząd powiatu może umorzyć powstałe i niespłacone należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W którym okresie spółka powinna wykazać VAT należny od wystawionej faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy komputer jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co należy zrobić, aby spółka z o .o. nie musiała wysyłać zerowych VAT-7 do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo różnice kursowe powstałe przy wymianie waluty ze złotych na euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób należy ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakich formalności dokonać w związku z zamknięciem działalności w formie spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stanowi pomoc publiczną odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zlokalizować regały wysokiego składowania nad wyjściem ewakuacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wydatki na poczęstunek dla potencjalnych klientów stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy przekazanie na rzecz domu dziecka towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do refakturowanych na najemców opłat za wywóz śmieci, spółka powinna zastosować stawkę VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu zakupione bez VAT powinna być opodatkowana stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy fakturę za zakup biletu na prom od firmy ze Szwecji należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować dostawę towaru na rzecz ambasady polskiej na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi rozbioru i sprzedaży mięsa do dużych zakładów mięsnych w stanie surowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Ile powinny wynosić opłaty za zajęcia religii w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w rejestrze i w deklaracji wystawioną fakturę korektę do towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydać opinię bez pisemnego wniosku rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa w określonych w pytaniu przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo opodatkowując dostawy towarów stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług (obciążenie odwrotne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy przyznać zasiłek dla opiekunów wraz z wyrównaniem i odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy opisane działania spełniają definicję przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dietę zagraniczną przysługującą pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne