Czy pracodawca może, na mocy porozumienia stron, przyznać od 1 lipca 2019 r. pielęgniarkom podwyżkę wynagrodzenia o 1200 zł na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2019 r.

PYTANIE

Pracodawca – SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe realizuje obowiązek wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek wynikający z r.o.w.u., zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1682).

Czy w świetle ww. przepisów pracodawca może, na mocy porozumienia z każdym z pracowników (pielęgniarkami), wprowadzić podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca o 1200 zł na czas określony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX