Questions and answers

Czy dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku dzieci pracownika jest zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który wykonuje pracę w nadgodzinach przez kolejne dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować szkoła przy wystawianiu faktur za wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy budowa latarni oświetlenia zewnętrznego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wyposażenie (o wartości netto 1500-9999,99 zł) powinno podlegać inwentaryzacji na koniec każdego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma obowiązek informowania podatnika o bezskutecznym wyborze liniowej stawki podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Skąd wykonawca może się dowiedzieć ile wynosi wartość zamówienia przyjęta przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy stała praca określona w umowie może odbywać się w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Co zrobić z kwotą zasiłku zwróconą na konto GOPS przez klienta bez decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak dopasować kryterium z Programu Rodzina 500 plus do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za pracę można żądać w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wymagane jest specjalne przeszkolenie w zakresie bhp związane z obsługą sterylizatora parowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wyżywienie pracownika podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w statucie szkoły należy obowiązkowo umieścić sformułowanie "uczeń ma prawo poprawienia każdej oceny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać zaliczki na poczet zysku właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zgłaszać dokumenty do brakowania do archiwum państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy po roku pracy na podstawie umowy o pracę pracownikowi można doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak powinno się wykazać na koniec roku nierozliczone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczycielce udzielono urlopu wychowawczego w prawidłowy sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty implementacji elektronicznej wymiany danych EDI można uznać za koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest obciążenie kosztami egzekucyjnymi, jeżeli tytuł wykonawczy nie został wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie razem z gospodarstwem rolnym podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować wpłaconą zaliczkę na koszty komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości, na której remont ponoszono nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie abonamentów medycznych pracownikowi należy ująć w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób najkorzystniej pod kątem VAT pozbyć się towaru zalegającego na sklepowych półkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik, który chce prowadzić działalność z kodem PKWiU 73.20.Z musi się zarejestrować do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odpady poprocesowe można zagospodarować w inny sposób niż wskazany w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakich gatunków papug nie trzeba obecnie rejestrować w starostwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych wynikającą z przekroczenia dobowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wydatki na porady psychologa można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kara porządkowa może być nałożona na świadka, będącego osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy spółka powinna zakładać oddział podatkowy w Wielkiej Brytanii i tam rozliczać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odzysk prowadzony przy użyciu ręcznych narzędzi jest odzyskiem w urządzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek stosować inne kryteria (poza ceną) w postępowaniu na dostawę leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy wydatki na badanie konkurencji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary czynników biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Na jakie badania należy skierować pracownika, który będzie wykonywał pracę w studzienkach kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na autostrady i parkingi poniesione przez pracowników podczas delegacji służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłatę podwyższoną za wykonywanie robót geologicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przychody uzyskiwane w ramach spółdzielni produkcyjnej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne