Questions and answers

Kto może szkolić inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy należy powtórzyć instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółki siostry stanowią podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik może wchodzić w przestrzeń roboczą prasy hydraulicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wydatki na uczestnictwo w kongresach lub konferencjach stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy numerować wpisy w kolejnej księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie związki zawodowe obejmują nauczyciela szczególną ochroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak w księgach ująć zdarzenie otrzymania w formie darowizny kostki brukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy raty zwrotnego leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w księgach stowarzyszenia przychód uzyskany ze sprzedaży ciastek i wyrobów plastycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jaką datą należy wysłać kolejne pismo dot. wszczęcia postępowania ws. świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca, który uniemożliwia pracownikowi skorzystanie z przerwy narusza przepisy BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownikowi można potrącić nadpłaconą premię, jeśli wyniki sprzedażowe okażą się ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość nakładów pracy maszyny, które zwiększyłyby wartość prac B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co zrobić z decyzją dot. zasiłku rodzinnego, jeśli klientka uzyska prawo do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne wynikające z jednego zdarzenia pokazujemy per saldo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zapłacone zaliczki na wydatki komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup tabletów oraz produkcję filmu reklamowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wypożyczenie maszyny od niemieckiego dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności zapasową kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie sprowadzonych do Polski przez zagranicznego kontrahenta towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia kwoty VAT z faktury od adwokata?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku dzieci pracownika jest zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który wykonuje pracę w nadgodzinach przez kolejne dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować szkoła przy wystawianiu faktur za wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy budowa latarni oświetlenia zewnętrznego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wyposażenie (o wartości netto 1500-9999,99 zł) powinno podlegać inwentaryzacji na koniec każdego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma obowiązek informowania podatnika o bezskutecznym wyborze liniowej stawki podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Skąd wykonawca może się dowiedzieć ile wynosi wartość zamówienia przyjęta przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy stała praca określona w umowie może odbywać się w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Co zrobić z kwotą zasiłku zwróconą na konto GOPS przez klienta bez decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak dopasować kryterium z Programu Rodzina 500 plus do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za pracę można żądać w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wymagane jest specjalne przeszkolenie w zakresie bhp związane z obsługą sterylizatora parowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wyżywienie pracownika podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w statucie szkoły należy obowiązkowo umieścić sformułowanie "uczeń ma prawo poprawienia każdej oceny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać zaliczki na poczet zysku właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zgłaszać dokumenty do brakowania do archiwum państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne