Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W uchwale sejmiku województwa w sprawie Parku Krajobrazowego nie ma żadnych zakazów co do wielkości wydzielanych działek. Uchwała stanowi prawo miejscowe. Natomiast w samym planie ochrony parku zawarte są ustalenia dotyczące warunków architektoniczno-urbanistycznych m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimalna szerokość działki 24 m, minimalna powierzchnia działki - 1500 m2. Warunki zabudowy mogą być wydane na teren, gdyż spełniają wymagania zarówno parku, jak i planu (teren objęty warunkami zabudowy dotyczy jedynie większej działki).

Jednak czy może nastąpić podział nieruchomości, jeśli zgodnie z warunkami zabudowy powstaną działki, z których jedna będzie spełniała ustalenia planu (szerokość 50 m, powierzchnia powyżej 1500 m2), zaś druga (szerokość 15 m, powierzchnia 750 m)?

Warunki zabudowy nie mają wrysowanej linii rozgraniczającej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?