Czy w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na terenie gminy konieczne jest wyznaczenie aglomeracji przez radę gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków, ale brak jest kanalizacji ściekowej.

Czy w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na terenie gminy konieczne jest wyznaczenie aglomeracji przez radę gminy w trybie art. 87 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX