Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji, kiedy sąd zmieni wysokość zasądzonych alimentów za poprzedni okres świadczeniowy, należy:

- zmienić nieobowiązującą już decyzję w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części dotyczącej wysokości świadczeń z FA, czy

- przyznać różnicę pomiędzy wypłaconymi a przysługującymi alimentami, czy wznowić postępowanie w trybie art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?