Jak powinno wyglądać udokumentowanie obwodów pni sadzonek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta udzielił zezwolenia na usunięcie drzew. W decyzji zobowiązano wnioskodawcę do wykonania nasadzeń zastępczych. Zobowiązano jednocześnie wnioskodawcę, że nasadzone drzewa mają być liściaste, gatunku rodzimego, jedne o obwodach pni co najmniej 14 cm na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi przy sadzonce inne co najmniej 20 cm, mają być opalikowane dwoma lub trzema kołkami. Ustalenie obwodu nasadzanych drzew uzależniamy od obwodów drzew wycinanych, mając na względzie kompensację przyrodniczą. Wnioskodawca spełnił obowiązek informacyjny - poinformował organ o dokonaniu nasadzeń, jednak zupełnie pominął fakt dotyczący określonego obwodu nasadzonych drzew.

Jak powinno wyglądać udokumentowanie obwodów pni sadzonek?

Zdarza się, że informacje te są na fakturach, ale co w przypadku braku faktur, rachunków?

Czy wystarczające jest oświadczenie strony?

Czy jeżeli organ dokona kontroli nasadzeń za 3 lata od nasadzenia i stwierdzi, że obwód sadzonek na wysokości 100 cm od powierzchni ziemi przy sadzonce ma ok. 14-15 cm, to może to świadczyć, że ich obwód był mniejszy niż określony w decyzji (co najmniej 14 cm)?

Czy niedochowanie zadanego w decyzji minimalnego obwodu sadzonki przy nasadzeniu skutkuje naliczeniem opłaty za usunięcie drzew?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access