Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się, m. in. odbiorem odpadów od osób fizycznych oraz firm. Nasze samochody specjalistyczne do wywozu odpadów są wyposażone w monitoring wizyjny służący do monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi oraz kontroli miejsc przewożenia odpadów, usprawnienia organizacji pracy oraz kontroli sposobu użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, rejestracji zdarzeń powodujących rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy osobami (firmami) wystawiającymi pojemniki a naszą firmą (kwestie wystawienia i opróżnienia pojemników). W związku z tym wprowadziliśmy regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na samochodach specjalistycznych do przewozu odpadów stałych, każdy pracownik, który odbiera odpady został z nim zapoznany i podpisał oświadczenie o poinformowaniu go o stosowaniu takiego monitoringu; każdy samochód wyposażony w rejestrator jest oznakowany "Monitoring otoczenia" z klauzulą informacyjną RODO. Pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie. Dostęp do nagrań mają tylko upoważnione osoby. Problem pojawił się podczas jednej z kontroli przez inspektora ochrony danych, ponieważ okazało się, że pracownicy mają włączony rejestrator cały czas (pokonując trasę z punktu A do punktu B, jeżdżąc po mieście, przejeżdżając z jednej ulicy na drugą), a nie tylko podjeżdżając pod punkt odbioru.

Czy jest to prawidłowe w świetle przepisów RODO czy jest to niezgodne z zasadą minimalizacji danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?