Questions and answers

Co zrobić z decyzją odmowną, jeśli świadczenia rodzinne jednak się należą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy prowizja od udzielonego kredytu bankowego może być rozliczana w kolejnych latach bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak przy zasiłku macierzyńskim z podwyższeniem uwzględnić dochód uzyskany ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest procedura odzyskania opłat za DPS wnoszonych zastępczo przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy panna składając wniosek o świadczenie wychowawcze do składu rodziny powinna wliczyć ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak zaksięgować cesję wierzytelności, która obejmuje karę umowną oraz kwotę wypłaconego zadatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przy świadczeniach rodzinnych należy uwzględnić w dochodzie uposażenie otrzymywane po zwolnieniu ze służby?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do końca którego roku należy archiwizować dokumentację księgową za rok 2009-2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przekazanie na cele prywatne nieruchomości należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi - emerytowi, z którym szkoła rozwiąże stosunek pracy, należy wypłacić stosowną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną zawsze jest przychodem z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dochody z gospodarstwa rolnego są zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia badań użytkowanych akcesoriów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę prawną wystawioną przez firmę z UK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowcy samochodów ciężarowych wchodzący po konstrukcji naczepy, wykonują pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć koszt podatkowy w przypadku zakupu towaru w cenie wyższej niż kwota po jakiej zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna złożyć deklarację VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podest do czerpania wody w celach przeciwpożarowych wymaga uzyskania zezwolenie wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak udokumentować usługę medyczną świadczoną przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób można zmusić sąsiada do zaprzestania składowania skoszonej trawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy spółka czeska będzie musiała zarejestrować się w Polsce do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z przebudową czy likwidacją rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na prace remediacyjne w bazie paliw wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługą związaną z pobytem pacjenta na oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje dowolność w wyborze wzoru do obliczenia prewspółczynnika przychodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba pobierająca rentę socjalną, może pobierać ekwiwalent za zalesienie gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy uraz powstały w trakcie badania profilaktycznego należy zakwalifikować jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na kogo, w opisanej sytuacji, powinno zostać wydane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy sporządzić protokół powypadkowy, jeżeli uczeń uległ lekkiemu wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy faktura podwyższająca cenę powinna zwiększać podstawę opodatkowania wykonanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop ojcowski można rozpocząć w dniu porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak potraktować na gruncie VAT wysyłkę towarów Wysp Kanaryjskich do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wręczone na święta pracownikom karty zakupowe należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, jeśli urząd celny zaniżył podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy doradztwa w zakresie budowy nowego zakładu można zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę na cele religijne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy schody ze stopniami zabiegowymi mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest częstotliwość przeglądu wózków widłowych oraz tzw. hakowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca delegujący pracowników do innych krajów musi rejestrować się jako agencja pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dodatek specjalny przyznany jednorazowo należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy umorzenie zobowiązań powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w księgach rachunkowych duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wypłata odsetek powoduje konieczność pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak amortyzować chodnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać zwrot wydatków poniesionych na rzecz i w imieniu zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikom administracji i obsługi przysługuje odprawa z tytułu likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy oddzielne zlecenie remontu poszczególnych szkół stanowi dzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie załączył do oferty polisy OC, pomimo wezwania do jej uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kto wchodzi w skład komisji dokonującej odbioru rusztowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy ważny jest protokół badania ksiąg przygotowany tylko przez komisarz skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Malinowski Michał | Nieaktualne

Czy ważny jest protokół badania ksiąg przygotowany tylko przez komisarz skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wysokimi odsetkami ustawowymi można obciążyć kontrahenta za opóźnienie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy zamawiający może przyjąć dokument poświadczający aktualnie wykonywane przez wykonawcę prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy związku z tym, że umowa najmu jest podpisana na okres 5 lat firma może zastosować wydłużony okres amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie w spółce komandytowej należy zaksięgować podatek potrącony od otrzymanej dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne