Questions and answers

Czy koszt glukometru przekazanego pracownikowi może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt wycieczki podarowanej pracownikowi bądź przedsiębiorcy przez spółkę podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy młodocianym pracownikom przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy możemy wystawić refaktury za transport zbiorczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć od dochodu członka rodziny płacone alimenty, jeśli na przekazie nie ma informacji, że są to alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można refakturać usługę cateringową lub gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można żądać zwrotu zaliczki alimentacyjnej za lata 2005 - 2007?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na czynność niepodlegającą opodatkowaniu, którą wykonuje jednostka budżetowa, należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na karczowanie trzciny z jeziora wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pobieranie świadczenia wychowawczego uwzględnia się przy ustalaniu dochodu przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę zaliczkową na otrzymaną kwotę przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może zastosować procedurę VAT marża przy sprzedaży dzieła sztuki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczał VAT od sprzedawanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i noclegu na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może ujawnić wysokość swojego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przekazanie samolotu na cele prywatne wspólnika spółki jawnej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe przekształconej spółki akcyjnej podlega obowiązkowi badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy strata spowodowana kradzieżą wysłanego towaru może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy szpital może zaliczyć do przychodów karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy świadczenia uzyskiwane przez pracownika w czasie obowiązkowego szkolenia podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy vouchery wręczane z uwagi na wysokość obrotu powodują powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w oknach pomieszczeń biurowych dopuszczalne jest zastosowanie folii weneckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w przychodni, która ma ISO do 5 lipca 2018 r., musi być realizowany co roku audyt wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wydatki na bilety lotnicze dla udziałowców można zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zarządca drogi może zobligować inwestora do zmiany organizacji ruchu w przypadku rozbudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Gdzie rozliczyć usługi pośrednictwa zakupu towaru od włoskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak amortyzować odkupione nakłady na cudzą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować prace polegające na wypełnieniu donic ziemią urodzajną i keramzytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować ubój trzody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi belowania zielonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakiej wysokości dodatki specjalne można przyznawać pracownikom samorządowym w związku z dodatkowymi zadaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje po stronie warsztatu i odbiorcy usług spowoduje wynajęcie samochodu zastępczego za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są konsekwencje zatrzymania w spółce pożyczki otrzymanej od udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do wydatków poniesionych w ramach zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie dla nauczyciela przywróconego do pracy wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć ekwiwalent, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi do 10-go dnia następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać bilet miesięczny fundowany pracownikowi przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie naczepy do ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy odnośnie usług montażu urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Komu należy się dodatek wyrównawczy po obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Od kiedy, w związku z ciągłością niepełnosprawności, należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy nabyte know-how może być przyjęte do używania i może się rozpocząć jego amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Po jakim kursie powinna zostać zaksięgowana deklaracja, jako rozliczenie podatku VAT zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej sytuacji należy uznać budynek mieszkalny za budynek wielorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób naliczyć odsetki od pożyczek otrzymane w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić pomiary ultradźwiękowych łożysk krążników przenośnika taśmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty używania prywatnych samochodów przez wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować przychody po zawarciu ugody sądowej obniżającej wartość pierwotną usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić koszt budowy przypadający na lokale?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę na usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić refakturę kosztów nauki języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne