Czy kwoty wpłacone przez dłużnika przekazać na poczet zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego gminie, w której wcześniej mieszkała wierzycielka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka mieszkała w inne gminie (A) i tam pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Następnie zamieszkała w gminie B. Pobiera obecnie w gminie B świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jednak w jej przypadku egzekucja należności alimentacyjnych następuje poza granicą RP za pośrednictwem Sądu Okręgowego.

Dłużnik alimentacyjny wpłacił kwoty wierzycielce bezpośrednio. Wierzycielka nie chcąc dublować alimentów i świadczeń z FA przekazała te kwoty do organu właściwego wierzyciela w gminie B (nie ma możliwości przekazywania tych kwot przez dłużnika bezpośrednio na konto organu właściwego wierzyciela).

Jak ma postąpić w tej sytuacji organ właściwy wierzyciela B?

Czy ewentualnie ma przekazać otrzymane kwoty (lub ich część) na poczet zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego gminie A, w której wcześniej mieszkała wierzycielka?

Czy, kto i jak (w jakich proporcjach) ma rozdzielać kwoty wpłacone przez dłużnika (za pośrednictwem wierzycielki) pomiędzy organ właściwy wierzyciela A i organ właściwy wierzyciela B tytułem zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX