Czy uczelnia wyższa na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o potwierdzenie wydania dyplomu (wskazany jest nr oraz imię i nazwisko osoby fizycznej) dla konkretnej osoby fizycznej, powinna potraktować tę informację jako informację publiczną i udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczelnia wyższa, otrzymując wniosek od osoby fizycznej, o dostęp do informacji publicznej, o potwierdzenie wydania dyplomu (wskazany jest nr oraz imię i nazwisko osoby fizycznej) dla konkretnej osoby fizycznej, powinna potraktować tę informację jako informację publiczną oraz udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym (potwierdzającej lub nie wydanie dyplomu nr 0000 Pani/Panu X)? Czy tego typu informacja nie jest informacją publiczną definiowaną w ustawie o dostępu do informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX