Czy przyznając prawo do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się w wieku 22 lat konieczne jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny osobie uczącej się?

Czy przyznając prawo do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się w wieku 22 lat konieczne jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności?

Art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

1) 18. roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX