Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia spokrewnionego pracownika młodocianego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego, jeżeli z dokumentów wynika, iż młodociany ten jest spokrewniony w linii prostej z pracodawcą (syn)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX