Czy należy wypłacić dotację na dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej, które nie zostały wykazane w początkowym wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niepubliczna szkoła podstawowa prowadzi oddziały przedszkolne, ale na dzień 30.09.2020 r. nie uczęszczają tam żadne dzieci. Zgodnie z art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych warunkiem przekazania dotacji jest 1. przekazanie organowi dotującemu informacji o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego oraz 2.przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. We wniosku organ prowadzący wskazał przykładowo 5 dzieci uczęszczających od stycznia, natomiast w systemie informacji oświatowej-zgodnie ze stanem faktycznym - nie wykazał żadnych dzieci. W związku z powyższym, czy należy wypłacić dotację na dzieci od stycznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX