Czy firma X może przekazać firmie Y odpady w ilości większej niż firma Y ma określone w decyzji na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma X może przekazać firmie Y odpady w ilości większej niż firma Y ma określone w decyzji na zbieranie odpadów?

Firma Y ma określoną w decyzji maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów dla każdego kodu na poziomie 0,5 Mg i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na poziomie 10 ton. Firma Y chce przyjąć od firmy X odpady (jeden rodzaj odpadów - jeden kod) w ilości 20 ton w formie jednego transportu - cały tir. Masa 20 ton przekracza ilości odpadów określone w decyzji na zbieranie odpadów, jaką posiada firma Y.

Czy firma X (posiadacz odpadów) będzie ponosiła odpowiedzialność za to, że firma Y będzie magazynowała odpady niezgodnie z decyzją?

Czy firma X powinna kontrolować limity określone w decyzjach swoich kontrahentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX