Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę wstępu na konferencję prawniczą, która odbędzie się w Tokio?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w ewidencji ustanowioną służebność przesyłu nad instalacjami kanalizacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownikowi, który odchodzi na emeryturę, można umorzyć pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie spółce lokalu przez jednego wspólnika stanowi przychód u pozostałych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy liczniki energii elektrycznej można zaliczyć do urządzeń energetycznych powszechnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można przedłużyć termin składania ofert w prowadzonym naborze na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy dokonać obliczeń światła przepustu w rowach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wymiar etatu na lipiec i sierpień nauczyciela, któremu obniżono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wpłata i koszty prowizji są przychodami i kosztami podatkowymi, które trzeba wykazać w CIT-8 stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można uchwalić inne zasady przyznania dofinansowania do wypoczynku z ZFSŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wywiad środowiskowy może być przeprowadzony na terenie OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie jest prawidłowe pouczenie w decyzji administracyjnej o prawie do zrzeczenia się odwołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób wypełnić zeznanie roczne fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto wydaje pozwolenie na przebudowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej, tj. starosta czy wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy napisy "Promocja" lub "obniżka do -70%" wewnątrz apteki są dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy strefy regałowe, załadunku i rozładunku należy zaklasyfikować jako stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przychodnia może skorzystać z posiadanych danych osobowych pacjentów dla przeprowadzenia ankiety marketingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy wynajem mieszkania na cele mieszkaniowe wlicza się do proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy tworząc w firmie regulamin wynagradzania, trzeba stworzyć także regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaka dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w poradni paliatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy spółka, która otrzymała fakturę przez pomyłkę powinna ją w jakikolwiek sposób rozliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa dochodów z odszkodowania od ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak ująć decyzje administracyjną w księgach rachunkowych jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak rozliczyć najem nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina może sfinansować koszt budowy studni głębinowej dla mieszkańca gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ująć zobowiązania finansowe z tytułu kredytów w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy instytucja kultury może sfinansować z dotacji podmiotowej swoją działalność dodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakup towarów i materiałów może być traktowany jako koszt w momencie jego poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zwrot kosztów egzaminu przez byłego pracodawcę będzie stanowił przychód byłego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wręczenie prezentu pracownikowi, który jednocześnie jest udziałowcem spółki, wygeneruje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zwrot przez pracodawcę poniesionych kosztów na zakup okularów stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z konta bankowego spółki możliwe jest opłacanie podatku dochodowego wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak naliczać diety, gdy przedsiębiorca jednego dnia jest się w dwóch krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana nazwy lokalu może stanowić podstawę do wydania decyzji o zmianie zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy punkt skupu złomu może zakupić produkty w postaci metalowych szafek, a następnie uznać je za odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki w spółce z o.o., do których nie ma dokumentu ani faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu można wprowadzić równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy poradnia rehabilitacyjna powinna być wyposażona w co najmniej dwie drabinki rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy na podstawie zgłoszenia inwestor może wybudować 9 budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje wypłata tzw. "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży komponentów fotowoltaicznych firmom z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować okresowy pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wydatki na prezenty dla zarządu spółki-matki stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić na fakturze datę sprzedaży usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności uzyskanych po likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne