Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 152 ust. 4b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. dot. wydania z urzędu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu?

Czy zgłaszający instalację powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia?

Jeśli wydanie zaświadczenia następuje z urzędu, to kiedy urząd powinien podjąć decyzję, że należy wydać takie zaświadczenie?

Czy powinno pobrać się opłatę za wydanie zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?