Czy odsetki wypłacone następcy prawnemu podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i powstaje... - OpenLEX

Czy odsetki wypłacone następcy prawnemu podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i powstaje obowiązek wystawienia deklaracji PIT-11?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zostało wypłacone osobie fizycznej – następcy prawnemu - odszkodowanie wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu. Początkowo pozew składany był przez osobę, która w trakcie postępowania zmarła. Na skutek śmierci strony powodowej w toku procesu o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami, w miejsce zmarłego powoda wstąpił następca prawny na podstawie przedstawionego sądowi notarialnego poświadczenia dziedziczenia po osobie zmarłej.

Czy wypłacone zgodnie z wyrokiem odsetki na rzecz osoby fizycznej – następcy prawnego, podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i powstaje obowiązek wystawienia deklaracji PIT-11 z tytułu osiągniętego przychodu z innych źródeł – odsetek?

Czy wypłacone odsetki podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ma podstaw do wystawienia deklaracji PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX