Czy wartość początkową samochodu należy ustalić bez dokonywania pomniejszenia jego wartości początkowej o koszty wynajmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych. Kwota netto z faktury nie przekroczyła 150 000 zł, jednakże wraz z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu wyniosła powyżej 150 000 zł. Samochód przed zakupem przez okres 1 miesiąca był użytkowany na podstawie umowy najmu.

Nie znamy wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia przez wynajmującego, zatem czy koszt najmu podlega wliczeniu w koszty w 100%, w przeliczeniu wg proporcji 150 000 zł (wartość początkowa samochodu) czy do kosztów należy wliczyć 75% kwoty jako ograniczenie wydatków eksploatacyjnych?

Czy wartość początkową do amortyzacji podatkowej, tj. 150 000 zł należy umniejszyć o kwotę zaliczoną w koszty z tytułu umowy najmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX