Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 05 03, które mają służyć jako ostatnia warstwa rekultywacyjna na składowisku odpadów - starosta czy marszałek?

Czy ma tu zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?