Questions and answers

Czy przy obliczaniu kwoty zasiłku stałego bierze się pod uwagę dochód w postaci zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy sędzia przechodzący w stan spoczynku nabywa prawo do wcześniejszej wypłaty gratyfikacji z okazji jubileuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy skan faktury stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w JPK należy ujmować faktury wystawione do paragonu, o które kilka miesięcy po zakupie proszą osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakrzep może być traktowany jako uraz powstały na skutek jazdy samochodem w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zespół ratownictwa medycznego ma obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zwrot części wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowi przychód z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość, której 20% będzie przeznaczone na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty oprócz aktu zgonu powinna dostarczyć rodzina zmarłego nauczyciela, aby wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć w części B akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zatrudnienia pracownika poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie świadczenia stanowią dochód własny osoby niepełnosprawnej przy wyliczaniu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Jak należy interpretować art. 133 ust. 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy określić zakresy czynności przy zatrudnieniu na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dwa równoległe stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy wydatki na zakup kart podarunkowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej formie firma może dokonać korekty rejestrów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy uśrednić wymiar godzin nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować w VAT zamianę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób zostanie zlikwidowany zespół obsługi, jeżeli nie zostanie on dostosowany do nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W którym miesiącu wykazać w INTRASTAT zakupiony towar - w miesiącu wystawienia faktury, czy w miesiącu dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy alimenty wpływające na ROR od osoby zobowiązanej są zwolnione od zajęcia i mogą być wypłacone klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy Bank obligatoryjnie powinien zamieścić na stronie internetowej tabelę prowizji i opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia powinny być dokonane w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy dotacja z Agencji Rynku Rolnego stanowi dla rolnika przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie zajęć aqua aerobicu korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy liczba zatrudnionych kobiet przy realizacji usługi może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można dokonać zajęcia komorniczego z minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę za usuniecie drzew, które rosną w przejściach pomiędzy grobami na cmentarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE mogą korzystać ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może wynajmować mieszkania będące własnością jego żony i rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik musi naliczyć podatek należny w związku z przekazaniem prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podmiot może dokonać ponownego zalesienia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot może usunąć gałęzie, które stanowią około 60% korony drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy posiłki dla pracowników należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownica w ciąży zawsze jest chroniona przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy premia otrzymana ze środków europejskich korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy produkcja może odbywać się na linii, która nie ma ważnego przeglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy refakturze kart wstępu podatnik może zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż gier na telefony komórkowe, za pośrednictwem Google Play, generuje przychód z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż odzieży używanej można opodatkować stawką VAT zwolnioną, czy należy opodatkować stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stronie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy tzw. techniczne rachunki bankowe powinny być uwzględnione w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy ustalenie w przetargu kryterium oceny ofert, które spełnić może tylko jeden wykonawca jest ograniczeniem konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wartość nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w dacie sprzedaży udziałów za koszt podatkowy można uznać również wniesione dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w trakcie postępowania podatkowego można dokonać zmiany zapisów w PKPiR w miesiącach, które są objęte postępowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wykonawca może powierzyć podwykonawcy realizację całości przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne