Kiedy powinien zostać wystawiony dokument DPR - za IV kw. 2020 r. czy I kw. 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca przekazał wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 01 do zbierającego odpady w grudniu 2020 r. Zbierający dostarczy je do finalnego przetwarzającego na początku stycznia 2021 r.

Kiedy powinien zostać wystawiony dokument DPR - za IV kw. 2020 r. czy I kw. 2021 r.?

Czy wiążący jest tutaj fakt pierwszego przekazania odpadów od ich wytwórcy, czy ich przyjęcie na teren zakładu przetwarzającego?

Termin na złożenie wniosku o wystawienie dokumentów DPR zależny jest od daty przekazania odpadów, nie ich przyjęcia przez przetwarzającego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX