Pytania i odpowiedzi

Co musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT przyjazd uczelni z Ukrainy na kongres?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy właściciel zakładu pracy może swobodnie ustalać na nim zasady ruchu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w procesie rekrutacji można sprawdzać w praktyce umiejętności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować odpis aktualizujący wartość bilansową wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy powstała różnica kursowa między wypłatą a zwrotem pożyczki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenie dla zleceniobiorcy, który jest na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy budowa odkrytego zbiornika odparowującego wymaga uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy instalacja zastępcza może składować stabilizat na własnym składowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wykupiony przez pracodawcę pakiet medyczny, za który po części płaci pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie są zasady prawidłowego prowadzenia chronologii dziennika księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W której pozycji aktywów w sprawozdaniu finansowym należy ująć należności regulowane przez faktoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie 100% VAT z faktury nabycia usługi reklamowej - oklejenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są strony postępowania w sprawie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można dokonać umorzenia kwoty dofinansowania na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować instalację, w której prowadzi się produkcję wyrobów dla budownictwa oraz tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel wspierający powinien uczestniczyć w każdej lekcji dziecka z zespołem Aspergera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy podatnik może wystawić notę obciążeniową za media osobie, której podnajmowany jest lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim trybie zamawiający może nabyć energię elektryczną oraz usługę dystrybucji energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak oskładkować wartość karnetów sportowych i usług medycznych współfinansowanych przez pracownika i pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zwrot akcyzy stanowi przychód roku bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy taksówkarza zatrudnionego na umowę o pracę obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób powinny być wykazywane wydatki na wytworzenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób ująć transakcje importu usług i odwrotnego obciążenia w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak określić standardy emisyjne dla roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kierowca autobusu może być zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy połączonym z systemem mieszanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy za brak umowy na odbiór odpadów komunalnych zakładowi produkcyjnemu grożą jakieś kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie z FA dla pełnoletniej, uczącej się osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć podatek należny i naliczony w przypadku korekty faktur z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy montaż próbny powinien być potraktowany jako usługa budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyznać zasiłek stały za miesiąc luty i marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy pracownicy call center mogą świadczyć pracę w niehandlowe niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak na liście płac rozliczyć ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób powinny zostać opodatkowane usługi wycinki drzew na placu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wykazać w sprawozdaniu RB-28S mylne uznanie rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze za listopad 2017 r. można uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wyrok rozwodowy umożliwia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w sprawie o świadczenia rodzinne do dochodu należy uwzględnić dochód ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dwie osoby fizyczne mogą być organem prowadzącym placówkę niepubliczną kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na obszarze Natura 2000 można lokalizować zbiornik bezodpływowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy podatnik powinien naliczać i odprowadzać podatek VAT również z tytułu najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne