Questions and answers

Jak udzielić niezaplanowanego zamówienia, które jest takie samo jak zamówienie już zrealizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy opłatę wstępną do samochodu wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT od faktury w ramach kompensacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie i ZUS stanowią koszt miesiąca, w którym zostały zapłacone, czy miesiąca, którego dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może wydać decyzję na poszerzenie drogi, jeśli inwestor nie dysponuje działkami przyległymi do drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy lekarz wynajmujący gabinet w przychodni może wskazać tę przychodnię jako posiadacza odpadów, które on wytwarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może być podstawą do domagania się od szpitala sprawowania takiej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od kiedy na lekarzach POZ ciąży obowiązek ukończenia kursu z zakresu medycyny rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dochód członków rodziny pacjenta ZOL można uwzględniać przy obliczaniu wysokości opłat za świadczenia zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nagrzewnice samochodowe są sprzętem w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Duczmal Maria | Aktualne

Kiedy zostanie utworzona baza danych o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy anteny satelitarne są sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób można zmienić decyzję środowiskową, aby uwzględnić w niej przeprowadzony podział działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy rodzic może otrzymać wyciąg protokołu zebrania zespołu nauczycieli uczących w klasie, w którym uczestniczył?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy firma jednoosobowa może uwzględnić w kosztach wynajem lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką dokumentację przebiegu nauczania należy prowadzić w zerówce prowadzonej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy powinien zostać wykazany podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca musi refundować zakup okularów korekcyjnych i ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest stawka ryczałtu dla kodu działalności 47.77.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć naliczony podatek VAT za usługę wynajmu autobusu z kierowcą dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy stół wibracyjny zalicza się do KŚT 581?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy prawidłowo będzie rozliczać przychody w dacie faktycznie otrzymanej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy działalność pozarolnicza rolników będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na co zwrócić uwagę dobierając gniazda elektryczne na halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób firma transportowa obciąży klienta kosztami usług dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy polska firma ma obowiązek refakturować usługi najmu i koszty hoteli na firmę ukraińską?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na fakturze sprzedaży generowanej przez oddział powinny być dane centrali z polskim numerem NIP czy oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W oparciu o jakie przepisy organ wydaję decyzję o rozłożeniu na raty opłatę planistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kto zatwierdza wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego jako woźny oraz sekretarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy występuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy trzeba wystawić fakturę korygującą w przypadku ponownej wysyłki zareklamowanego przez klienta towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka zależna może zostać wyłączona z konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy prezes zarządu spółki z o.o. może być zatrudniony w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak określić ramy czasowe pracy komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy należy przeprowadzić inwentaryzację w magazynie gdzie nie było żadnych ruchów od kilku lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej wysokości jest sanacyjna stawka PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy projekt budowlany dotyczący remontu konstrukcji w zabytkowym kościele wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy zakopanie odpadów niebezpiecznych w ziemi można klasyfikować jako składowanie w gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik może pracować na podeście lub drabinie postawionych na podeście?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy ręczne podnoszenie przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej dopuszczalne jest przy pracy zespołowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne