Pytania i odpowiedzi

Czy można oszacować wspólnie zamówienie na sprzęt informatyczny i na adaptację części korytarza w budynku na serwerownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być zawarta umowa z kierownikiem spzoz, który jednocześnie jest lekarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest powtórne przeliczenie stażu pracowniczego przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi w wieku przedemerytalnym można zaproponować zmianę stanowiska od przyszłego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dokonując uszlachetniania towarów dla podmiotu zagranicznego, wcześniej dokonujemy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakiej sytuacji nieruchomość może być wyceniona w księgach rachunkowych w wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę faktury sprzed 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy odpis aktualizujący powinien zmniejszać wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wpłaty od uczestników konkursu organizowanego przez stowarzyszenie są usługą podlegającą podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu maszyny produkcyjnej zza granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zastosować art. 41 k.p.a., jeśli strona nie zgłosiła zmiany miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy brak obecności nauczyciela w pracy można potraktować jako porzucenie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie są zadania instruktora praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak uruchomić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy instruktorem praktycznej nauki zawodu młodocianego pracownika może być współmałżonek pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z dwóch gmin może je magazynować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zgłoszone podejrzenie znęcania się nad dzieckiem należy wyjaśnić w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy plac zbierania i magazynowania odpadów powinien być skanalizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować procedurę VAT-marża przy sprzedaży samochodu w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe darowizny samochodu, który został zakupiony na podstawie faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dziecko niebędące obywatelem polskim urodzone w 2002 roku podlega obowiązkowi szkolnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka nabywająca udziały polskiej spółki od rezydenta powinna wystawić PIT-8C dla sprzedawcy udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w momencie przekazania samochodu z firmy na cele prywatne podatnik powinien odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy nie występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować sprzedaż za granicę, gdy paragon wydawany jest w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest do pokrycia kosztów szkoleń dla członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy parafia rzymsko-katolicka uzyskując przychody z najmu musi prowadzić księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od kiedy w jednostkach służby medycyny pracy będzie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy OPS powinien przyjąć od wnioskodawczyni nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy budowa ogrodzenia poniżej 2,2 m na terenie, gdzie jest współwłasność wymaga zgłoszenia/pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy wszystkie substancje niebezpieczne muszą być składowane w rynnach wychwytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela powinna mieć wypłacany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy postępowanie na aktualizację systemu monitoringu sieci wodociągowej można przeprowadzić z udziałem jedynie autora systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy miejsce położenia rachunku bankowego ma znaczenie przy ustalaniu obowiązku pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jaki okres powinno zostać wydane orzeczenie o indywidualnym nauczaniu dla dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy nauczyciel zostaje przywrócony do pracy po wyroku sądu o przywróceniu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący powinien ustalić w formie pisemnej dla dyrektora szkoły tzw. zakres czynności dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy utracić zarówno dochód z tytułu zatrudnienia jak i z tytułu pobieranego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne