Czy OPS jest zobligowany do wydania odrębnej decyzji o skierowaniu do DPS w przypadku konieczności realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu mieszkańca w placówce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS wystąpił do sądu z wnioskiem o umieszczenie osoby w DPS bez jego zgody.

Sąd w toku toczącego się postępowania wydał postanowienie na zasadzie art. 755 § 1 pkt 1 o umieszczeniu strony w DPS do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

Czy OPS jest zobligowany do wydania odrębnej decyzji o skierowaniu do DPS w przypadku konieczności realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu mieszkańca w placówce?

Kto w tej sytuacji będzie ponosił koszty związane z pobytem w DPS do czasu zakończenia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access