Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.601 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.62.600 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.599 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.62.598 | postanowienie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.597 | postanowienie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.596 | postanowienie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.595 | postanowienie z dnia 19 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.594 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.593 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.592 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.61.591 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczenia.

M.P.1997.61.590 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1997.61.589 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1997.61.588 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.585 | postanowienie z dnia 14 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.584 | postanowienie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.583 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.582 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.581 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.580 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.579 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.578 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.577 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.576 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.575 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania rejonowych urzędów pracy.

M.P.1997.59.574 | obwieszczenie z dnia 11 września 1997 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1997.59.573 | obwieszczenie z dnia 8 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.

M.P.1997.59.570 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.59.566 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.59.565 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.59.564 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

M.P.1997.58.563 | obwieszczenie z dnia 12 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1997.58.558 | uchwała z dnia 4 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1997 r.

M.P.1997.57.557 | obwieszczenie z dnia 3 września 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1997.57.554 | postanowienie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.57.553 | postanowienie z dnia 14 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1997.57.552 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.1997.57.551 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt indywidualny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.548 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.547 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.546 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.545 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.544 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.543 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.542 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.541 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.540 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.539 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.538 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.537 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.536 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.535 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.534 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.533 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.532 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.531 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.56.530 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.56.529 | postanowienie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.56.528 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.56.527 | postanowienie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.56.526 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r.

M.P.1997.56.525 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie edukacji w 1997 r.

M.P.1997.55.522 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie popytu na pracę.

M.P.1997.55.521 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.55.520 | postanowienie z dnia 7 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.55.519 | postanowienie z dnia 3 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych.

M.P.1997.54.516 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.54.515 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1997.54.514 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt utracił moc

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

M.P.1997.54.513 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc