Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2002.16.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2002 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki 52-123 nanogrejów na godz.,

Cs-137 w powietrzu 0,1-4,2 mikrobekereli na m3,

Cs-137 w mleku 0,1-2,2 bekereli na litr.

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że moce dawek oraz zawartości Cs-137 w powietrzu i w mleku utrzymywały się na poziomie z 1985 r., tj. z okresu przed awarią czarnobylską.