Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzoną w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Monitor Polski

M.P.2002.17.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2002 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzoną w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 30 maja 2000 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzoną w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy weszła ona w życie w dniu 11 lipca 2000 r.