Official Gazette

Strój urzędowy radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

M.P.1997.68.667 | zarządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Strój urzędowy adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych.

M.P.1997.68.666 | zarządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Warunki przenoszenia muzealiów.

M.P.1997.68.665 | zarządzenie z dnia 9 września 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki oraz sposoby i terminy przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

M.P.1997.67.664 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb powrotnego przywozu towarów.

M.P.1997.67.663 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

M.P.1997.67.662 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

M.P.1997.67.661 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie zwyczajowych czynności, którym mogą być poddane towary objęte procedurą składu celnego.

M.P.1997.67.659 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

M.P.1997.67.657 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.67.656 | postanowienie z dnia 29 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1997.67.655 | zarządzenie z dnia 1 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1997.67.654 | zarządzenie z dnia 1 października 1997 r. | Akt indywidualny

Określenie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

M.P.1997.66.652 | zarządzenie z dnia 17 września 1997 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

M.P.1997.66.650 | zarządzenie z dnia 17 września 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.

M.P.1997.66.649 | zarządzenie z dnia 17 września 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1997.66.646 | postanowienie z dnia 25 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.66.645 | postanowienie z dnia 17 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.66.644 | postanowienie z dnia 15 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.66.643 | postanowienie z dnia 14 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.642 | postanowienie z dnia 4 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.641 | postanowienie z dnia 2 lipca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.640 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.639 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.638 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.637 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.636 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.635 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.634 | postanowienie z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.633 | postanowienie z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.632 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.631 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.630 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.629 | postanowienie z dnia 17 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.628 | postanowienie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.65.627 | postanowienie z dnia 13 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.65.626 | postanowienie z dnia 13 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.65.625 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.624 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.65.623 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.65.622 | postanowienie z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.

M.P.1997.64.621 | obwieszczenie z dnia 25 września 1997 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.

M.P.1997.64.620 | obwieszczenie z dnia 25 września 1997 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1997 r.

M.P.1997.63.619 | obwieszczenie z dnia 15 września 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.

M.P.1997.63.618 | obwieszczenie z dnia 15 września 1997 r. | Akt nienormatywny

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

M.P.1997.63.611 | zarządzenie z dnia 19 września 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.609 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.608 | postanowienie z dnia 11 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.607 | postanowienie z dnia 10 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.606 | postanowienie z dnia 6 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.605 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.62.604 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.603 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.602 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.601 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.62.600 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.599 | postanowienie z dnia 28 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.62.598 | postanowienie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.597 | postanowienie z dnia 23 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.596 | postanowienie z dnia 20 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.595 | postanowienie z dnia 19 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.594 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.62.593 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.62.592 | postanowienie z dnia 16 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.61.591 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczenia.

M.P.1997.61.590 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1997.61.589 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1997.61.588 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.585 | postanowienie z dnia 14 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.584 | postanowienie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.583 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.60.582 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny