Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.1.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1943 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1943 r.
o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. (3) ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.R.P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz.U.R.P. Nr. 102, poz. 780), zmienionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U.R.P. Nr. 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr. 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr. 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr. 83, poz. 603), z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr. 13, poz. 91), z dnia 20 marca 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr. 22, poz. 195), z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr. 14, poz. 79), z dnia 15 października 1941 r. (Dz.U.R.P. Nr. 7, poz. 19), z dnia 6 lipca 1942 r. (Dz.U.R.P. Nr. 7, poz. 16), i z dnia 22 września 1942 r. (Dz.U.R.P. Nr. 8, poz. 18) - wprowadza się zmiany następujące:
a)
w częściach, dotyczących Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, w rubrykach "Zarząd Centralny" w kolejności stanowisk 2 umieszcza się stanowisko "Sekretarz Generalny" w kategorii I, i w związku z tym przesuwa się odpowiednio kolejność dalszych stanowisk, zamieszczonych w tych rubrykach;
b)
w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji, utworzonym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1940 r. (Dz.U.R.P. Nr. 13, poz. 37) tworzy się stanowisko "Sekretarz Generalny" w kategorii I, następujące w kolejności stanowisk po stanowisku Ministra.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.