Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.8.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1942 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1942 r.
o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. (3) ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.R.P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U.R.P. Nr 102, poz. 780) zmienionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U.R.P. Nr 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr 83, poz. 603), z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz.U.R.P. Nr 13, poz. 91), z dnia 20 marca 1938 r. (Dz. U.R.P. Nr 22, poz. 195), z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr. 14, poz. 79), z dnia 15 października 1941 r. (Dz.U.R.P. Nr 7, poz. 19) i z dnia 6 lipca 1942 r. (Dz.U.R.P. Nr 7, poz. 16) - wprowadza się zmianę następującą:

W części dotyczącej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w rubryce "Władze i urzędy podległe" w kolejności stanowisk, oznaczonej liczbą "3" po wyrazach "Radca Ambasady" umieszcza się wyrazy "Radca Ekonomiczny" w kategorii I.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.