Zmiana tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lipca 1942 r.
o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. (3) ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się, co następuje:
Tabelę stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych-stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U.R.P Nr. 102, poz. 780), zmienioną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U.R.P. Nr. 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz. U.R.P. Nr. 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U.R.P. Nr. 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz. U.R.P. Nr. 83, poz. 603), z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz. U.R.P. Nr. 13, poz. 91) i z dnia 20 marca 1938 r. (Dz. U.R.P. Nr. 22. poz. 195) oraz z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz. U.R.P. Nr. 14, poz. 79)-uzupełnia się w sposób następujący:

W Ministerstwie Prac Kongresowych, utworzonym dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 lipca 1942 r. (Dz. U.R.P. Nr. 6, poz. 12) tworzy się stanowisko " Sekretarz Generalny " w kat. I, następujące w kolejności stanowisk po stanowisku Ministra.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.