[Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji] - Art. 93d. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 93d. - [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  93d.  67 [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji]

 Przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego.

67 Art. 93d zmieniony przez art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.