Następstwo prawne – prawa i obowiązki podatników VAT - OpenLEX

Kaniewska-Środecka Milena, Następstwo prawne – prawa i obowiązki podatników VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Następstwo prawne – prawa i obowiązki podatników VAT

W obliczu kryzysów finansowych dokonywanie restrukturyzacji działalności poprzez łączenie, podział lub przekształcenie może wydawać się bardzo pożądanym rozwiązaniem. Przyczyny ekonomiczne są najczęściej i powinny być rozstrzygające w procesie decyzyjnym. Warto w nim jednak uwzględnić również skutki podatkowe planowanych działań. Procesy restrukturyzacyjne generują bowiem instytucję następstwa prawnego, która oznacza przeniesienie na następcę prawnego praw i obowiązków, w tym również praw i obowiązków podatkowych. I właśnie w tym zakresie otwiera się przestrzeń wymagająca uwagi, aby skutki restrukturyzacji nie przyniosły rozczarowań podatkowych. Przykładowo w odniesieniu do rozliczeń z tytułu VAT warto przeanalizować, czy następca prawny bezwarunkowo „otrzymuje” prawo do odliczenia naliczonego VAT oraz czy w wyniku restrukturyzacji podatnik nie nabędzie nowych, niespodziewanych i zwykle uciążliwych obowiązków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX