Commentaries

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Opłaty za czynności adwokackie. Komentarz, wyd. III

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 czerwca 2021 r., inne wydania (3)

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Opłaty za czynności radców prawnych. Komentarz, wyd. III

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 czerwca 2021 r., inne wydania (3)

Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 maja 2021 r., inne wydania (41)

New Bobrus-Nowińska Ewelina, Etel Leonard, Pahl Bogumił, Podatek leśny. Komentarz

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 30 kwietnia 2021 r., inne wydania (1)

Etel Leonard, Pahl Bogumił, Popławski Mariusz, Podatek rolny. Komentarz

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 30 kwietnia 2021 r., inne wydania (1)

Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 1 (art. 1–55(4))

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r., inne wydania (1)

Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 2 (art. 56–125)

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r., inne wydania (1)

Bogucki Stanisław, Romanowicz Marcin, Winiarski Krzysztof, Opłata skarbowa. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 kwietnia 2021 r., inne wydania (1)

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 31 marca 2021 r., inne wydania (48)

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 31 marca 2021 r., inne wydania (48)

Kawulski Arkadiusz, Prawo bankowe. Komentarz do wybranych przepisów

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 24 marca 2021 r., inne wydania (1)

Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. XV

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 21 marca 2021 r., inne wydania (15)

Kiełtyka Andrzej, Kotowski Wojciech, Ważny Andrzej, Prawo o prokuraturze. Komentarz, wyd. II

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 marca 2021 r., inne wydania (2)

Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 marca 2021 r., inne wydania (1)

Tuleja Piotr (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 25 lutego 2021 r., inne wydania (2)

Goss Mikołaj, Góralski Jan, Kary pieniężne w ustawie - Prawo energetyczne. Komentarz

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 10 lutego 2021 r., inne wydania (1)

Zgoliński Igor (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 lutego 2021 r., inne wydania (2)

Gawrońska-Baran Andrzela i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 lutego 2021 r., inne wydania (1)

Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 lutego 2021 r., inne wydania (13)

Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. III

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 lutego 2021 r., inne wydania (3)

Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 31 stycznia 2021 r., inne wydania (9)

Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 31 stycznia 2021 r., inne wydania (9)

Stasiak Krzysztof, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 28 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Kondrat Mariusz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 20 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Byrski Jan (red.), Zalcewicz Anna (red.), Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, wyd. II

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 15 stycznia 2021 r., inne wydania (3)

Gieroń Konrad, Efektywność energetyczna. Komentarz

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Giezek Jacek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (8)

Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (5)

Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39)

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Art. 1096-1217

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (1)

Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (7)

Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (8)

Danecka Daria, Radecki Wojciech, Ustawa o lasach. Komentarz, wyd. III

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (3)

Kotowski Wojciech, Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. IV

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 stycznia 2021 r., inne wydania (4)

Kościuk Agata, Prawo energetyczne. Komentarz

LEX/el. 2020 - komentarz | Stan prawny: 15 grudnia 2020 r., inne wydania (1)

Celiński Dariusz, Zarząd sukcesyjny. Komentarz do wybranych przepisów Prawa o notariacie

LEX/el. 2020 - komentarz | Stan prawny: 11 grudnia 2020 r., inne wydania (1)

Trociuk Stanisław, Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, wyd. II

LEX/el. 2020 - komentarz | Stan prawny: 1 grudnia 2020 r., inne wydania (2)

Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. IX

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 16 listopada 2020 r., inne wydania (8)

Dolniak Patrycja, Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 8 listopada 2020 r., inne wydania (1)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), wyd. IV

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 2 listopada 2020 r., inne wydania (4)

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, wyd. IV

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 2 listopada 2020 r., inne wydania (2)

Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany

LEX/el. 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 listopada 2020 r., inne wydania (1)

Szczucki Krzysztof, Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, wyd. II

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 23 października 2020 r., inne wydania (2)

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. IV

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 15 października 2020 r., inne wydania (4)

Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III

WKP 2020 - komentarz | Stan prawny: 5 października 2020 r., inne wydania (3)

Konarska-Wrzosek Violetta (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III

WKP 2020 - komentarz | Stan prawny: 1 października 2020 r., inne wydania (3)

Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

LEX/el. 2020 - komentarz | Stan prawny: 1 października 2020 r., inne wydania (1)

Niewęgłowski Adrian (red.), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz

WKP 2021 - komentarz | Stan prawny: 1 października 2020 r., inne wydania (1)