Practical commentaries

Lenczyk-Woroniecka Katarzyna, Analiza ryzyka na potrzeby audytu

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Maruszkin Radosław, Decyzja środowiskowa dla OZE

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Lenczyk-Woroniecka Katarzyna, Jak zwiększyć efektywność audytów?

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Maczyński Paweł, Nowe uprawnienia i zadania pracowników socjalnych

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Nieaktualny

Bujalski Rafał, Lepsze prawa dla pasażerów kolei

LEX/el. 2020 - komentarz praktyczny | Aktualny

Bochenek Michał, Zasiłek okresowy - zmiany ustawowe w 2021

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Nieaktualny

Lenczyk-Woroniecka Katarzyna, Jak wybierać obszary do planu audytu?

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Burtowy Michał, Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Sługocka Martyna, Utrata ulgi w opłacie za odpady komunalne

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Kapica Wojciech, Nowelizacja ustawy AML - nowe obowiązki dla banków

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Karciarz Mateusz, Spis powszechny – zadania gmin

LEX/el. 2019 - komentarz praktyczny | Nieaktualny

Różycki Karol, Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Baranowska Izabela, Od 16 maja 2021 r. zmiany w zgłoszeniach do ZUS

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny

Rosa Agnieszka, Za 1 maja należy się dzień wolny

LEX/el. 2020 - komentarz praktyczny | Aktualny

Matarewicz Jacek, Świadczenia złożone w branży finansowej

LEX/el. 2017 - komentarz praktyczny | Nieaktualny

Ratajszczak Artur, Prawa i obowiązki właścicieli lokali

LEX/el. 2021 - komentarz praktyczny | Aktualny