Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych powstałych w wyniku zawiązania lub przejęcia - OpenLEX

Melezini Andrzej, Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych powstałych w wyniku zawiązania lub przejęcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych powstałych w wyniku zawiązania lub przejęcia

Skuteczne przekształcenie podmiotu gospodarczego polega nie tylko na dostosowaniu formy organizacyjno-prawnej do wymogów prawa handlowego, ale także rodzi konieczność zachowania płynności finansowej, która m.in. polega na przejęciu praw i obowiązków podmiotu przekształcanego w zakresie ciężarów podatkowych. Należy też zwrócić uwagę na specyfikę zakresu odpowiedzialności podatkowej nowo powstałych osób prawnych, które w wyniku zawiązania lub przejęcia mogą odpowiadać za zaległości podatkowe w granicach przepisów prawa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX