Przekształcenie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej - OpenLEX

Melezini Andrzej, Przekształcenie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 lipca 2017 r.
Autor:

Przekształcenie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej

W trakcie kontroli podatkowej wobec przedsiębiorców jak i całej procedury kontrolnej może dojść do przekształcenia formy organizacyjno-prawnej kontrolowanego. Co do zasady następca prawny przejmuje wszelkie prawa i obowiązki tracącego byt prawny podmiotu gospodarczego, co powoduje również pewne obowiązki dla przedsiębiorcy, związane z prowadzoną kontrolą przez organy. Podstawowym zobowiązaniem reprezentantów nowej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa będzie poinformowanie organu o dokonanych zmianach, które powinno się dokonać zaraz po ustaniu bytu prawnego przedsiębiorstwa, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX