Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dz.U.1960.6.36 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.5.33 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.

Dz.U.1960.5.32 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1960.5.31 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U.1960.4.29 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa pochodzenia zwierzyny ubitej.

Dz.U.1960.4.28 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U.1960.4.27 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1960.

Dz.U.1960.4.26 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych.

Dz.U.1960.4.25 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1960.4.24 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Przerywanie ciąży.

Dz.U.1960.2.15 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Warunki udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.

Dz.U.1960.2.14 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1960.2.13 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach.

Dz.U.1960.2.12 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Powoływanie poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalnianie z tej służby.

Dz.U.1960.2.11 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Wojskowe dokumenty osobiste.

Dz.U.1960.2.10 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1960.2.9 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.

Dz.U.1960.1.4 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U.1960.1.3 | rozporządzenie z dnia 9 października 1959 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1960.

Dz.U.1959.72.454 | ustawa z dnia 21 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1959.72.453 | ustawa z dnia 21 grudnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1959.71.451 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie wystawie Wzorów Nowych Zabawek w Warszawie ulg w zakresie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1959.71.450 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Międzyzdroje w powiecie wolińskim, województwie szczecińskim.

Dz.U.1959.71.449 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.

Dz.U.1959.71.447 | ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Obrót mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1959.70.445 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1959 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ważności dowodów osobistych.

Dz.U.1959.70.444 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych osiedli oraz zmiana granic osiedla Marki w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1959.70.443 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw lubelskiego, warszawskiego i bydgoskiego.

Dz.U.1959.70.442 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i warszawskim.

Dz.U.1959.70.441 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Przydzielanie mieszkań służbowych w zakładowych domach mieszkalnych organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1959.70.440 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie alkoholizmu.

Dz.U.1959.69.434 | ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Sfinalizowanie zwiększonych nakładów inwestycyjnych w 1959 r.

Dz.U.1959.69.433 | ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa budżetowa na 1959 r.

Dz.U.1959.69.432 | ustawa z dnia 12 października 1959 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Bydgoszczy w województwie bydgoskim.

Dz.U.1959.68.423 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

Dz.U.1959.68.420 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Konwencja Konsularna. Warszawa.1959.05.20.

Dz.U.1959.68.418 | umowa międzynarodowa z dnia 20 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Warszawa.1959.02.14.

Dz.U.1959.67.416 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w województwie wrocławskim.

Dz.U.1959.66.408 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w województwie warszawskim.

Dz.U.1959.66.407 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Rymanowa w powiecie sanockim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1959.66.405 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Barczewa w powiecie olsztyńskim, województwie olsztyńskim.

Dz.U.1959.66.404 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Tuchowa w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1959.66.402 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Szczecinka w powiecie szczecineckim, województwie koszalińskim.

Dz.U.1959.66.401 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie kieleckim.

Dz.U.1959.66.400 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Łabędy i Pyskowice w powiecie gliwickim, województwie katowickim.

Dz.U.1959.66.399 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. | Akt utracił moc