Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej oraz potwierdzenie przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1976.17.110

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1976 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 1976 r.
w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 50 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 25 listopada 1975 r. dokument przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do wymienionej konwencji zawierający następujące zastrzeżenie:
"Rząd Chińskiej Republiki Ludowej zgłasza zastrzeżenia do postanowień artykułów 14 i 16 dotyczących nuncjuszy i przedstawiciela Watykanu oraz do postanowień artykułu 37 ustępy 2, 3 i 4 konwencji".

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej dnia 25 grudnia 1975 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Papui-Nowej Gwinei przekazał Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 4 grudnia 1975 r. notyfikację o sukcesji w odniesieniu do powyższej konwencji.