Departmental acts

Zasady zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2004.22.139 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2004.22.139 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2004.22.139 | decyzja z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Przedszkola Wojskowego Nr 150 w Redzikowie.

Dz.Urz.MON.2004.16.174 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.40 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.43 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.44 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.44 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.45 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.45 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.47 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.47 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.48 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.48 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.49 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.50 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.50 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.51 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.51 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.51 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.42 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.58 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.58 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.46 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.46 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.46 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.46 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.52 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.52 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.54 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.54 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.54 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.54 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.55 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.55 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.55 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.56 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.56 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.56 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.56 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.57 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.59 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.59 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.60 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.60 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.61 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.15.133 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.61 | komunikat z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.17.226 | komunikat z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.17.227 | komunikat z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.39 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.39 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.39 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.201 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.202 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.203 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.204 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.204 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy