Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.206 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.207 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.208 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.209 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.210 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.211 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.212 | decyzja z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia, ubytków alkoholu etylowego.

Dz.Urz.MF.2004.17.222 | komunikat z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające dopuszczalne normy zużycia, ubytków alkoholu etylowego.

Dz.Urz.MF.2004.17.222 | komunikat z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.17.224 | komunikat z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.17.225 | komunikat z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.60 | komunikat z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.57 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie reorganizacji resortowej bazy wypoczynkowej.

Dz.Urz.MON.2004.15.173 | decyzja z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.13.89 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.15.172 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.8.37 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.172 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.173 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.174 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.175 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.176 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.177 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.178 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.179 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.180 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.181 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.182 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.183 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.184 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.185 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.186 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.187 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.188 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.189 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.190 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.191 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.192 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.193 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.194 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.195 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.196 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.197 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.198 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.199 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.19.200 | decyzja z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.56 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.11.67 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.58 | komunikat z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Opłaty lotniskowe w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice.

Dz.Urz.ULC.2004.5.26 | decyzja z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.21.132 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.73 t.j. | zarządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.73 t.j. | zarządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.21.132 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.11.59 | komunikat z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Udział w spotkaniach Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Obrony.

Dz.Urz.MON.2004.15.169 | decyzja z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2004 r.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.2 | komunikat z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.15.170 | decyzja z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2005.2.3 | uchwała z dnia 9 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.14.54 | uchwała z dnia 9 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera.

Dz.Urz.KPWiG.2004.16.57 | uchwała z dnia 9 listopada 2004 r. | Akt indywidualny